ماه: بهمن 1402

گزارش تصویری – عکاس : سید حسین میرپور – همایش تبیین برنامه های قرارگاه جهاد سازندگی سپاه در مشهد

همایش تبیین برنامه‌ها و چشم اندازهای قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت زدایی سپاه با حضور دبیر قرارگاه مرکزی جهاد…