ماه: شهریور 1402

فیلم – نمایشگاه دستاوردهای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

https://pajnegar.ir/wp-content/uploads/2023/08/InShot_۲۰۲۳۰۸۲۸_۰۸۵۱۲۵۱۶۸.mp4 نمایشگاه دستاوردهای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی به مناسبت هفته دولت افتتاح شد به…