ماه: اسفند 1402

مرتضی قدمیاری نامزد دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه نیشابور، زبرخان، فیروزه و میان جلگه

https://pajnegar.ir/wp-content/uploads/2024/02/video_2024-02-28_16-32-43.mp4   یکی از قوانینی که در مجلس روی زمین مانده و اگر به مجلس راه پیدا کنم آن را…

قانون شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی را پیگیری خواهم کرد/ استان شدن شهرستان نیشابور می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند

نامزد دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه نیشابور، زبرخان، فیروزه و میان جلگه : قانون شفافیت آرای…