برچسب: بیمارستان رضوی

حضور خراسان رضوی در هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنايع وابسته تهران چندجانبه و هدف مند بود

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی گفت: حضور خراسان رضوی در هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی…